Recovery

Der er i Danmark ikke rigtig noget dækkende og entydigt ord for ’recovery’. Det nærmeste man kan komme sig er udtrykket ’at komme sig’. Derfor vil vi i det følgende bruge begge udtryk for det samme.

I Danmark har man arbejdet recovery-orienteret siden år 2000. Siden da er der sket en hel del i forhold til arbejdet med mennesker med alvorlige sindslidelser siden den gang. Det betyder, at der er mange måder at forstå recovery begrebet. Vi har i vores arbejde fokuseret meget på det relationelle aspekt ved recovery processen. Vi mener, at relationer er af stor vigtighed for alle mennesker.

Sociale relationer og recovery

For at kunne komme sig efter en sindslidelse har personen brug for et miljø, hvor vedkommende bliver set og inkluderet, og hvor der er personer, som kan udgøre et støttende netværk. Det er nødvendigt, at der både muligheder og ressourcer for kunne skabe nye roller både for personen i recovery-processen og for det sociale og professionelle netværk.

Integrationsprocessen skabes almindeligvis gennem et samarbejde mellem personen selv og hele dennes netværk. Det være sig familie og venner, professionelle, og andre sociale kontakter bl.a. andre psykisk sårbare.

Det er typisk for mange mennesker med psykotiske oplevelser, at de har et mindre og/eller anderledes netværk end andre.

Det er bl.a. de teorier, som vi bruger som baggrund for vores netværkssamtaler. Man har bl.a. opnået virkelig gode resultater med lignende interventioner i Finland, hvor man bruger en lignende metode for mennesker, første gang de får en psykose, og hvor man følger op med netværksorienteret terapi gennem hele forløbet. Vi mener, at det er helt essentielt, at både den psykisk sårbare og alle de mennesker, som omgås en sådan person, kan komme til orde, når man skal diskutere, hvad der kan gøres for at hjælpe vedkommende videre med sit liv.

 

Comments are closed.