Vi har specialiseret os i netværkssamtaler

Netværkssamtaler er en interventionsform, som involverer mere end et enkelt menneske. Vi er inspireret af den måde, som de arbejder på i det nordlige Skandinavien, hvor Jaakko Seikkula og Tom Andersen i hhv. Finland og Norge, hvor et team arbejder med at bruge personens netværk i terapien med stor success.

Man inviterer klienten ind sammen familien og andre nøglepersoner i deres sociale netværk, det kan være venner, kolleger eller naboer, hvem som helst personen mener er vigtige for dem. På den måde kan man mobilisere støtte, ikke blot til den enkelte men til hele familien, eller det nære netværk.

Derudover vil vi invitere det vi kalder et reflekterende team, som vil bestå af mennesker, som ikke på første hånd kender til problematikken. De skal være med til at høre på, hvad alle i netværket har at sige, og derefter vil de reflektere over, hvad der er blevet sagt.

Til sidst vil én person fra vores gruppe interviewe alle i netværket. Alle vil få lov til at udtale sig om, hvad de mener konstituerer problemet. Hvorefter en anden af os vil guide det reflekterende team, når de får lov til at tale.

Det er vigtigt at pointere, at vi har stor fokus på dialog. Vi mener, at det er gennem dialogen, at forandringer sker. Dialogen bliver det redskab, som vi benytter for at alle i netværket får de nødvendige midler til at skabe en forandring i deres eget liv og i deres relationer i netværket. På den måde kan vi hjælpe med til at nye forståelser kommer frem i rummet mellem deltagerne i netværket.

Comments are closed.