Kurser

Vi har 2012 og 2013 udbudt en række kurser over 4 dage til socialpsykiatriske botilbud og bofællesskaber med programmet præsenteret nedenfor.

Desuden har vi holdt nogle kurser over de samme temaer der var på én eller to dage.

Hvis I kunne tænke jer et lignende kursus, så kan programmet tilvirkes efter lokale behov og ønsker. Vi har stor erfaring med at undervise brugere og professionelle, både de der ikke ved meget om recovery og de helt erfarne indenfor emnet.

Oplægget til de længerevarende kurser har været følgende:

Recovery kursus

Psykisk Helse udbyder et kursus om recovery.

Kurset henvender sig til både brugere og medarbejdere.

Kurset består af 2 moduler á 2 dage fra kl. 9 til 16.

Inden kursus vil der afholdes et indledende møde, hvor detaljer og specielle ønsker i programmet drøftes.

tree in winter

Formål

 • At tilbyde deltagerne en øget kvalificering i recovery-orienteret arbejde
 • At formidle viden om virksom praksis, som kan understøtte den enkeltes recovery proces
 • At understøtte kursisternes evne til at forholde sig refleksivt til egen praksis i arbejdet med mennesker, som har behov for hjælp til at leve med en psykisk sårbarhed

Udbytte

 • Efter forløbet vil deltagerne have fået en større viden om virk-somme relationer og handlemuligheder der støtter en recovery proces
 •  Evnen til kritisk refleksion i forhold til arbejdet med recovery

Kursusindhold

Modul 1:

 • Kort om recovery
 • Livsværdier og livs-strategier i forhold til recovery
 • Mennesket i sin kontekst
 • Normalitet og afvigelse, eller…?
 • Beskæftigelse og hverdagsliv
 • Stigmatisering, mentalisering

Modul 2:

 • Åben dialog
 • At arbejde i og med relationer
 • Netværk, inddragelse af netværk
 • At arbejde med livshistorie

tree sommer

Hvert modul vil indeholde oplæg, diskussion, refleksioner i grupper. Der vil gøres brug af forskellige undervisere med faglig og/eller brugerbaggrund.

Der vil blive lagt stor vægt på at inddrage deltagernes egen praksis.

Hvis I er interesseret kan I henvende jer til os enten på mail:  jette@psykiskhelse.dk  eller henning@psykiskhelse.dk eller på telefon: 24 81 79 58

Comments are closed.